Hizmet Sözleşmesi

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING)

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma inweb internet Hizmetleri – Hayrullah Şahan Hamidiye Mh. Park Cd. No:52 Sosyal Tesisler İnegöl / Bursa 16400 adresinde yürüten şirket (bundan sonra inweb olarak anılacaktır) ile inweb’ye ait web sitesi www.inweb.com.tr (bu “Site”) üzerinden inweb ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.inweb.com.tr isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ’nin inweb’ye ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir. 3. HİZMET’İN TANIMI inweb’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın inweb’in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi tek ve/veya birlikte alabilir. MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tün inweb politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

 

3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, inweb Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

 

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

 

3.1.2. Donanım arızaları,

 

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya inweb’in zaman zaman üstlendiği onarımlar,

 

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın inweb’in kontrolü dışındaki veya inweb tarafından öngörülemeyen nedenler

 

3.2. MÜŞTERİ, inweb’in Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

 

3.3. inweb, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

 

3.4. Servis Sürekliliği Garantileri (inweb SLAs) inweb tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

 

3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, inweb Hizmetleri ile birlikte kullanmak için inweb’den veya inweb’in bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin inweb sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, inweb ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, inweb hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını inweb sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde inweb’ye bildirmesi gerekmektedir.

 

3.6. Bayi Hosting İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, inweb “Bayi Hosting” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “inweb Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi müşterilerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. inweb sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı inweb Kontrol Panel desteği vermektedir. inweb’in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal inweb’yi bilgilendirmekle mükelleftir. inweb, BAYİ müşterilerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ müşterilerinin inweb’ye verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı inweb Hizmetlerini müşterilerine sağlayabilir.

 

3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar MÜŞTERİ inweb tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı inweb sorumlu tutulamaz. inweb bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

 

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, inweb MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda inweb, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

 

4.2. İçerik MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

MÜŞTERİ, inweb’in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı inweb’in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

 

a. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

Topsite’lar

IRC script’leri, bot’ları

Proxy script’leri/anonimleştiriciler

Korsan yazılım/warez

Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)

AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

IP Tarayıcılar

Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları

Mail Bomber’lar/Spam Script’leri

Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)

Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)

Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz

Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

Piyasayı belirleyen bankların programları

Çekiliş/kumar siteleri

MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler

Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

Mailer Pro

Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:

IRCD (irc server’ları)

IRC script’leri/bot’ları

Korsan Yazılım/Warez

IP Tarayıcılar

Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

Mail Bomber’lar/spam script’leri

Escrow hesabı

Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

Çekiliş/kumar siteleri

Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

Mailer Pro

Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde inweb, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

 

Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

 

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil inweb hizmetleri sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. inweb sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. inweb sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

 

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. inweb dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

 

Talep eden her kim olursa olsun, inweb’in Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

 

Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili inweb Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.

 

Tüm inweb Müşterileri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.3. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;

1.1.1. Sistem kaynaklarının %25’ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.

1.1.2. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

1.1.3. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.

1.1.4. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.

1.1.5. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verebilir ama onları inweb’in paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.

1.1.6. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

1.1.7. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.

1.1.8. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.

1.1.9. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

1.1.10 Aynı anda MySQL veritabanına bağlanma limiti 100 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında “too many connections” hatası alınır.

1.1.11. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanınız.

1.1.12. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

1.1.13. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.4. Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, inweb MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar. Prensip itibarı ile MÜŞTERİNİN aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİNİN özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda inweb gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

 

4.5. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik inweb, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur:

 

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

iii. inweb sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

inweb paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve inweb’in MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. inweb, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, inweb’in inisiyatifinde, inweb’in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde Hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda inweb kayıtları geçerli sayılacaktır.

 

4.6. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için inweb’ye gerekli yetkiyi vermektedir.

 

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1 MÜŞTERİ, inweb Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

 

5.2 MÜŞTERİ ilgili Hizmetlerine ilişkin Müşteri Panelinden “OTOMATİK YENİLEME” seçeneğini devreye alarak bir sonraki yenileme döneminde ve inweb’in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili Hizmet ücretlerinin tahsilatı inweb Kredi servisiyle gerçekleştirilecektir. inweb Kredi bakiyesi bulunmaması durumunda “OTOMATİK YENİLEME” yapılmayacaktır.

 

5.3 MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve inweb’in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder.

 

5.4 inweb, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan inweb’ye ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu inweb hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

 

5.5 Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır.

 

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

6.1 inweb istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ inweb Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

6.2 MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm inweb politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, inweb, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

 

6.3 MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, inweb sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

 

6.4 MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

 

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.